Welkom bij DRIEWIJSZER


Waar staan wij voor? 
Worstelt uw kind of leerling met de gevolgen van AD(H)D, dyslexie, hoogbegaafdheid of autisme? Via goede begeleiding van het kind op school en thuis valt er veel te verbeteren.
Wij bieden een training voor leerkrachten, het kind en de ouders. In deze training krijgt u vaardigheden (tools) en kennis aangeboden, waardoor u het kind zowel op school als thuis de begeleiding kan bieden die het nodig heeft. Hierdoor zal de relatie met uw kind verbeteren.

Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden bij het omgaan met kinderen met leer- en of gedragsproblemen is steeds meer onze drijfveer geworden.
Wij vinden dat het onderwijs en de zorg nog te weinig samenwerken. Het is onze visie dat ze elkaar juist nodig hebben in hun gemeenschappelijke belang om kinderen die risico lopen in hun ontwikkeling goed te begeleiden en te ondersteunen. Onze ervaring is dat er veel meer bereikt wordt wanneer deze samenwerking goed op elkaar is afgestemd.
Dit is dan ook de reden waarom we vanuit de DRIEWIJSZER: de leerkracht, het kind en de ouders willen gaan werken. Zowel in ons aanbod als in onze aanpak zijn zorg en onderwijs gekoppeld. Met elkaar kunnen we meer betekenen voor onze kinderen. En dat is wat we willen!Bekijk de video


Lees het artikel in Balans over dyslexie